Vägtrafik, pågående händelse

Korsvägen mellan Örgrytevägen och Skånegatan

Vägarbeten · Från 13/6 är det mycket begränsad framkomlighet i området runt Korsvägen. Mer information finns på trafiken.nu.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

I sommar startar byggnationen av Västlänkens underjordiska station vid Korsvägen - ett arbete som pågår fram till 2024. Stationen kommer att byggas i ett stort schakt mitt under Korsvägen, och för att trafiken ska komma fram skapas nya vägar för alla trafikslag.


 • Planera din resa för att undvika köer
 • Kör gärna på annan tid än i rusningstid
 • Var ute i god tid
 • Samåk, cykla eller åk kollektivt Läs mer här:
  Stor trafikomläggning vid Korsvägen i sommar


 • Mycket stor påverkan
  Giltig från 2020-03-16 kl. 04:00
  Beräknas pågå till 2020-07-31 kl. 16:00

  Uppdaterad:2020-06-23 kl. 15:10
  Källa:Trafik Göteborg