Vägtrafik, pågående händelse

Ånäsvägen mellan Malmsjögatan och Storkgatan i Göteborg kommun

Vägarbeten · Byggnation av Ånäsvägen. Trafikljussignal.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Stor påverkan
Giltig från 2020-01-27 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-06-13 kl. 21:32
Källa:Göteborgs Stad