Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet i riktning mot Angered

Vägarbeten · Renovering av bro. Gång- och cykeltrafik leds dubbelriktat på västra sidan av bron.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Omledning: Trafiken leds dubbelriktat på Östra sidan av bron.

Stor påverkan
Giltig från 2020-02-27 kl. 12:00
Beräknas pågå till 2020-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-07-02 kl. 04:47
Källa:Trafik Göteborg