Vägtrafik, pågående händelse

Väg 645 från Breareds Kyrka till Ryet båda riktningarna

Vägskada · Vägskada i höjd med Amböke. Platsen är utmärkt med skyltning.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad

Liten påverkan
Giltig från 2020-02-13 kl. 13:50
Beräknas pågå till 2020-03-06 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-02-19 kl. 14:37
Källa:Trafik Göteborg