Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 från Vädermotet till Assar Gabrielssons väg i riktning mot Angered

Vägarbeten · Stängning av gång- och cykelbana längs med Hisingsleden. Gång- och cykeltrafik leds om via Biskopsgårdens bostadsområde och Sjumilastigen.

Tillfälliga begränsningar:
Omledning: GC leds om via Biskopsgårdens bostadsområde och Sjumilastigen .

Giltig från 2020-01-30 kl. 10:00
Beräknas pågå till 2021-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-09-21 kl. 08:58
Källa:Trafik Göteborg