Vägtrafik, pågående händelse

Almedalsvägen mellan E6 (Strindbergsbron)/E6 (Sankt Sigfridsgatan) och Skårs led/Gamla Almedalsvägen i Göteborg kommun

Vägarbeten · Schaktarbete Almedalsvägen. Norrgående riktning är avstängd.
Stor påverkan
Giltig från 2019-01-02 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-12-11 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-11-22 kl. 09:00
Källa:Göteborgs Stad