Vägtrafik, pågående händelse

E6 från Rödbomotet (85) till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna

Vägarbeten · Ombyggnation av Nordreälvbron. Begränsad framkomlighet. Räkna med längre restider.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren avstängd
Hastighet: 60km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-05-28 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-11-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-09-09 kl. 08:47
Källa:Trafik Göteborg