Gång- och cykeltrafik

Delsjövägen, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2019-09-18 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2019-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2019-11-11 kl. 09:48
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret