Vägtrafik, pågående händelse

Väg 40 från Grönkullenmotet (81) till Nabbamotet (82) i riktning mot Jönköping

Beläggningsarbete · Höger körfält avstängt. Hastigheten nedsatt till 70 km.
Risk för stenskott.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 70km/h

Läs mer här:
Arbetena på väg 40 fortsätter

Mycket stor påverkan
Giltig från 2019-11-08 kl. 19:00
Beräknas pågå till 2019-11-23 kl. 16:00

Uppdaterad:2019-11-14 kl. 08:31
Källa:Trafik Göteborg