Gång- och cykeltrafik

Delsjövägen, Speciella projekt (TKs)

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet
Stor påverkan
Startar tidigast 2019-10-31 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2019-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2019-10-31 kl. 18:29
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret