Gång- och cykeltrafik

Omvägen, Brunnsarbete – ej schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet
Stor påverkan
Startar tidigast 2019-10-17 kl. 07:00
Beräknas pågå till Imorgon kl. 16:00

Uppdaterad:2019-11-06 kl. 09:54
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret