Gång- och cykeltrafik

Sörredsvägen, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2019-10-14 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-02-05 kl. 12:52
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret