Gång- och cykeltrafik

Bensinvägen, Övrigt – schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet
Stor påverkan
Startar tidigast 2019-10-07 kl. 06:30
Beräknas pågå till 2019-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2019-10-28 kl. 09:00
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret