Gång- och cykeltrafik

Torpagatan, Speciella projekt (TKs)

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2019-09-19 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 10:14
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret