Gång- och cykeltrafik

Torpagatan, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2019-10-02 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2019-12-20 kl. 16:00

Uppdaterad:2019-11-04 kl. 12:57
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret