Gång- och cykeltrafik

Torpagatan, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2019-10-02 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2019-12-20 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-02-20 kl. 15:43
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret