Gång- och cykeltrafik

Rosendalsgatan, Övrigt – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet
Stor påverkan
Startar tidigast 2019-09-16 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2019-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2019-10-23 kl. 15:17
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret