Gång- och cykeltrafik

Lillhagsparken, VA-schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2019-10-07 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2019-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2019-10-22 kl. 08:54
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret