Vägtrafik, pågående händelse

Älvsborgsgatan nära Karl Johansgatan i Göteborg kommun

Vägarbeten · Älvsborgsgatan ut mot Karl Johansgatan är avstängd på grund av spårarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Trafiken leds in på Kustroddaregatan.

Stor påverkan
Giltig från 2019-10-03 kl. 10:41
Beräknas pågå till 2019-12-03 kl. 16:00

Uppdaterad:2019-10-29 kl. 21:27
Källa:Trafik Göteborg