Gång- och cykeltrafik

Fridkullagatan, Brunnsarbete – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2019-10-03 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2019-11-30 kl. 15:00

Uppdaterad:2019-10-24 kl. 07:14
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret