Vägtrafik, pågående händelse

Nysätersvägen korsning med Syltevägen i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbeten · Korsningen Nysätersvägen/Syltevägen avstängd på grund av VA-arbete. Trafiken leds med orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Stor påverkan
Giltig från 2019-10-03 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2019-12-01 kl. 00:00

Uppdaterad:2019-10-01 kl. 14:55
Källa:Trollhättans stad