Vägtrafik, pågående händelse

Smörslottsgatan mellan Rosendalsgatan och Östra Torpavägen i Göteborg kommun

Vägarbeten · Schaktarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Liten påverkan
Giltig från 2019-09-02 kl. 06:30
Beräknas pågå till 2019-12-20 kl. 15:30

Uppdaterad:2019-12-02 kl. 16:55
Källa:Göteborgs Stad
;