Gång- och cykeltrafik

Stålhandskegatan 1, FV-schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2019-09-02 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-02-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-02-04 kl. 11:59
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret