Gång- och cykeltrafik

Stålhandskegatan 1, FV-schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2019-09-02 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2019-12-20 kl. 16:00

Uppdaterad:2019-11-15 kl. 16:35
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret