Vägtrafik, pågående händelse

Väg 168 från Gategården till Ytterby båda riktningarna

Vägarbeten · Arbeten med gång- och cykelväg mellan Stället och Risby. Trafikljusreglerat i höjd med Guddeby. Räkna med längre restider.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 30km/h
Hastighet: 50km/h

Liten påverkan
Giltig från 2020-01-07 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 13:57
Källa:Trafik Göteborg