Gång- och cykeltrafik

Lillhagsparken, Övrigt – schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Startar tidigast 2019-07-23 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-10-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-07-03 kl. 14:41
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret