Vägtrafik, pågående händelse

Korsvägen mellan Örgrytevägen/Skånegatan och Örgrytevägen/Skånegatan i Göteborg kommun

Vägarbeten · Mätpunkter VA-ledning.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren avstängd

Stor påverkan
Giltig från 2019-06-10 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2020-01-31 kl. 14:00

Uppdaterad:2019-11-10 kl. 16:49
Källa:Göteborgs Stad