ikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_vms_rgbikoner_vms_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbEvenemangEvenemangikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbtrafiken_nu_logo_rgb
Gång- och cykeltrafik

Lergöksgatan 2C, VA-schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Giltig från 2019-06-11 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-01-20 kl. 16:00

Uppdaterad:2019-06-17 kl. 12:42
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret