Gång- och cykeltrafik

Fabriksgatan, Övrigt – ej schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2019-05-31 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2022-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2019-06-18 kl. 16:22
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret