Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1940 är avstängd på grund av att en del av vägen rasat.

Vägarbeten · Del av väg 1940 har rasat, i höjd med Jonsereds fabriker. Omledning via E20. Följ orange vägvisning. Oklar prognos som kan komma att ändras. Mer information finns på Partille kommuns hemsida.
Stor påverkan
Giltig från 2019-02-18 kl. 14:00
Beräknas pågå till 2021-12-31 kl. 12:00

Uppdaterad:2019-08-25 kl. 15:00
Källa:Trafiken.nu