ikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_vms_rgbikoner_vms_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbEvenemangEvenemangikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbtrafiken_nu_logo_rgb
Gång- och cykeltrafik

Bäckebolsvägen, Beläggning – Gång och/eller cykelbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet
Stor påverkan
Giltig från 2019-05-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2019-06-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2019-05-02 kl. 14:16
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret