ikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_vms_rgbikoner_vms_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbEvenemangEvenemangikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbtrafiken_nu_logo_rgb
Vägtrafik, pågående händelse

Väg 44 från Cirkulationsplats Kärragård till Fjällvägsmotet båda riktningarna

Vägarbeten · Renovering av tunnlarna väg 44 Uddevalla.

Tillfälliga begränsningar:
Två körfält avstängda
Hastighet: 70km/h
Omledning: Dubbelriktad trafik på ena väghalvan.

Mycket stor påverkan
Giltig från 2019-03-28 kl. 19:00
Beräknas pågå till 2019-07-08 kl. 23:00

Uppdaterad:2019-06-12 kl. 14:03
Källa:Trafik Göteborg