ikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_vms_rgbikoner_vms_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbEvenemangEvenemangikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbtrafiken_nu_logo_rgb
Vägtrafik, pågående händelse

Rosenlundsbron avstängd

Trafikmeddelande · Rosenlundsbron är avstängd för biltrafik mellan Nya Allén och Hvitfeldtsplatsen. Välj annan väg. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte. Bron är stängd preliminärt till år 2023.

Läs mer här:
Rosenlundsbron stängs för bilar

Giltig från 2019-04-01 kl. 19:00
Beräknas pågå till 2023-01-01 kl. 19:00

Uppdaterad:2019-04-03 kl. 11:52
Källa:Trafiken.nu