ikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_vms_rgbikoner_vms_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbEvenemangEvenemangikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbtrafiken_nu_logo_rgb
Vägtrafik, pågående händelse

Delsjövägen mellan Storagårdsgatan-Skårsgatan i Göteborg kommun

Vägarbeten · Stabiliseringsarbete av Delsjövägen. Sträckan Storagårdsgatan-Skårsgatan avstängd. Följ orange skyltning.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Fordonstrafiken leds om via Danska vägen och Härlandavägen/Kärralundsgatan. Gång- och cykelbana påverkas inte.

Stor påverkan
Giltig från 2019-02-25 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2019-07-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2019-05-25 kl. 08:24
Källa:Trafik Göteborg