ikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_vms_rgbikoner_vms_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbEvenemangEvenemangikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbtrafiken_nu_logo_rgb
Gång- och cykeltrafik

Tuvevägen, Speciella projekt (TKs)

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet
Stor påverkan
Giltig från 2019-01-14 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2019-10-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2019-09-03 kl. 11:15
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret