ikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_vms_rgbikoner_vms_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbEvenemangEvenemangikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbtrafiken_nu_logo_rgb
Gång- och cykeltrafik

Oljevägen, FV-schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning
Stor påverkan
Giltig från 2018-11-07 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2019-07-05 kl. 16:00

Uppdaterad:2019-05-20 kl. 10:31
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret