Vägtrafik, pågående händelse

E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun

Vägarbeten · Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet.

Tillfälliga begränsningar:
Omledning: Avfart till E45 södergående från tingstadstunneln avstängd.

Stor påverkan
Giltig från 2018-08-02 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2019-12-18 kl. 05:00

Uppdaterad:2019-12-13 kl. 09:00
Källa:Trafik Göteborg
;