ikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbEvenemangEvenemangikoner_avstangd_rgbikoner_avstangd_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_nav_rgb_180918ikoner_nav_rgbikoner_nav_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbikoner_vader_rgbtrafiken_nu_logo_rgb
Gång- och cykeltrafik

Malmsjögatan 10, Byggnadsverk

Arbete pågår.

Begränsad framkomlighet

Giltig från 2018-06-11 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2018-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2018-06-18 kl. 06:54
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret