Vägtrafik, pågående händelse

Broplatsen i Mölndals stad, i båda riktningar

Vägarbete · Kraftig begränsad framkomlighet på Broplatsen

Giltig från 2024-04-19 kl. 08:10
Beräknas pågå till 2024-06-14 kl. 19:00

Uppdaterad:2024-04-17 kl. 08:50
Källa:Mölndals stad