Vägtrafik, pågående händelse

Nordkroksvägen i Vänersborgs kommun, i båda riktningar

Vägarbete · På Nordkroksvägen vid Västra vägen kommer det vara begränsad framkomlighet då busshållplatserna ska byggas om. Arbetet startar med den västra hållplatsen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2024-04-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-05-10 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-04-03 kl. 08:34
Källa:Vänersborgs kommun