Gång- och cykeltrafik

Säterigatan, Övrigt – ej schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2024-03-11 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-05-03 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-04-11 kl. 14:35
Källa:Göteborgs Stad