Gång- och cykeltrafik

Karl Johansgatan 116, VA-schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2024-01-31 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-03-03 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-02-21 kl. 10:48
Källa:Göteborgs Stad