Gång- och cykeltrafik

Rosendalsgatan, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2024-01-29 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-03-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-01-16 kl. 10:48
Källa:Göteborgs Stad