Gång- och cykeltrafik

Prästgårdsgatan, Övrigt – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2023-12-15 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-03-10 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-11-28 kl. 14:14
Källa:Göteborgs Stad