Gång- och cykeltrafik

Södra Vägen, Sten/plattsättning

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2023-10-30 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-01-12 kl. 12:52
Källa:Göteborgs Stad