Gång- och cykeltrafik

Storagårdsgatan, Beläggning – Gång och/eller cykelbana

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2023-11-20 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-12-08 kl. 17:00

Uppdaterad:2023-11-21 kl. 08:41
Källa:Göteborgs Stad