Vägtrafik, kommande händelse

Kungsgatan i Kungsbacka kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Kungsgatan från cirkulationsplatsen vid Valandsparkeringshus i östlig riktning kommer att vara avstängd mellan 00.00-05:00.Med början 2023-12-04 till och med 2023-12-06. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-12-04 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2023-12-06 kl. 05:00

Uppdaterad:2023-11-17 kl. 11:39
Källa:Kungsbacka kommun