Vägtrafik, pågående händelse

Aminogatan / Pepparedsleden i Mölndals stad, i båda riktningar.

Vägarbete · Gatu- och ledningsarbeten i anslutning till Kärragatan som påverkar cirkulationen. Se mer på molndal.se/abro

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-11-17 kl. 09:30
Beräknas pågå till 2023-12-05 kl. 17:00

Uppdaterad:2023-11-17 kl. 09:32
Källa:Mölndals stad