Vägtrafik, pågående händelse

Väg 574 från Jordfallsmotet (84) till Jordfall S båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av etableringsyta för pumpstation

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-11-14 kl. 09:28
Beräknas pågå till 2023-12-08 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-11-22 kl. 14:09
Källa:Trafik Göteborg