Vägtrafik, pågående händelse

Väg 959 Varlavägen i Kungsbacka kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Ett körfält avstängt på väg 959 Varlavägen pga. vägarbete. Trafiken regleras växelvis med ljussignaler. Avstängningen pågår dygnet runt. Om möjligt välj annan väg.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 40km/h

Giltig från 2023-11-14 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-12-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-11-10 kl. 15:30
Källa:Kungsbacka kommun