Vägtrafik, pågående händelse

Nygatan/Lindens gata i Kungsbacka kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Delar av Lindens gata och Nygatan kommer att ha ett körfält avstängt pga markarbete. Körfält förbi arbetsplatsen kommer vara enkelriktad. Gymnasiegatan kommer vara öppen för trafik i båda riktningarna Om möjligt välj annan väg. Följ orange hänvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-11-13 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-01-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-11-09 kl. 10:36
Källa:Kungsbacka kommun