Vägtrafik, pågående händelse

Stridsbergsbron i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Tisdag och onsdag mellan tiderna kl 9:00-15.00/dag sker driftoptimering av Stridbergsbron. Längre väntetider kommer uppstå. Påverkar framkomlighet för alla trafikanter. Välj om möjligt annan väg. Cyklister/ gående kan välja att passera över älven via Trollstigen/ tågbron.

Giltig från Idag kl. 09:00
Beräknas pågå till Imorgon kl. 15:00

Uppdaterad:2023-11-07 kl. 11:25
Källa:Trollhättans stad